Musisz uaktualnić Flash Playera
TRIGGER Composites 37-306 Grodzisko Dolne 800
Ochrona środowiska
Bioreaktor Kompo BioRed
Przelewy selektywne
Poduszkowce
Lotnictwo
Badania
Wdrożenia
Produkcja
Frezarki CNC
Kompozyty
Wydarzenia
Wnętrza
Publikacje
Po godzinach
Kontakt
telefon:
+48 17 243 00 37
telefon komórkowy:
+48 608 683 984
Musisz uaktualnić Flash Playera
MODUŁOWY BIOREAKTOR TYPU KOMPO BIORED®

Zastosowanie:
Bioreaktor typu Trigger Kompo BioRed przeznaczony jest do utylizacji biomasy odpadowej, metodą kompostowania, w tym odpadów mokrych w technologii Trigger-4S.

Warunki eksploatacji:
 • Temperatura: od -40 do 60oC (temperatura zewnętrzna)
 • Wilgotność: 0-100%
 • Promieniowanie słoneczne: b/o
 • Opady atmosferyczne: wymagane odśnieżanie
Opis budowy:
Zasadniczym elementem bioreaktora jest składana skorupa zbiornika. Do niej montowane są inne zespoły funkcjonalne bioreaktora:
 • na szczycie ścian bocznych - podnoszony daszek zamykający bioreaktor (zasyp),
 • na ścianach bocznych - mechanizm opuszczania i podnoszenia klap wysypowych przykryty osłoną,
 • na zawiasach umieszczonych w dolnej części zbiornika - dwie klapy wysypowe (lewa i prawa), które służą do rozładunku bioreaktora po zakończonym procesie kompostowania,
 • na ścianie bocznej - skrzynka z dmuchawą, sterownikami i rejestratorem,
 • na dnie - system napowietrzający.
Bioreaktor ustawiany jest na stojaku konstrukcji metalowej.

Wykonanie:
Zbiornik wykonany jest z kompozytów poliestrowo-szklanych oraz winyloestrowo-szklanych. W budowie zastosowano zbrojenia z tkanin, włókien ciągłych (rovingu) i mat oraz gdzie to niezbędne struktury przekładkowe. Wewnętrzna powierzchnia zbiornika pokryta jest winyloestrową powłoką chemoodporną. Zewnętrzna powierzchnia wykończona jest warstwą topkotu poliestrowego. Integralne elementy metalowe bioreaktora (okucia, zawiasy klap) są zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposób montażu bioreaktora:
Bioreaktor typu Trigger Kompo BioRed montuje się, w zależności od potrzebnej pojemności, z odpowiedniej ilości skorup zbiornika. Skorupy zbiornika można ze sobą łączyć w dowolnej ilości. Możliwe są dwa sposoby łączenia skorup zbiorników bioreaktora w i osiągnięcie następujących celów:
 • Zwiększenie pojemności komory zasypowej bioreaktora - bez ścianek działowych pomiędzy poszczególnymi zbiornikami: pojemność komory zależy od liczby połączonych skorup zbiorników.
 • Zmniejszenie zajmowanej powierzchni -zmontowane bioreaktory łączy się ze sobą poprzez ściankę rozdzielającą. Połączenia zbiorników są rozłączne co pozwala na późniejsze prze konfigurowanie lub rozbudowę urządzenia.
Zobacz również Trigger Biopreparaty


GaleriaInstrukcja obsługi (skrót)

Użytkowanie bioreaktora typu Trigger Kompo BioRed wymaga wstępnego przygotowania surowej masy kompostowej, zgodnie z opracowanymi odrębnie zaleceniami technologicznymi. Prawidłowa eksploatacja bioreaktora typu Trigger Kompo BioRed składa się z trzech faz: załadunku, kompostowania i rozładunku.

Załadunek:
Załadunek należy rozpocząć od otwarcia daszku zamykającego bioreaktor za pomocą dźwigni przy osłonie bocznej. Tak otworzony bioreaktor jest gotowy do załadunku. Załadunku należy dokonywać za pomocą podajnika taśmowego, lub innego podającego masę kompostową w sposób ciągły (nie porcjami). Należy zwrócić uwagę by w trakcie załadunku zmieniać miejsce wysypu, dla bardziej równomiernego rozłożenia masy kompostowej w bioreaktorze. W trakcie załadunku, nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu załadowania. UWAGA: Zabronione jest ładowanie bioreaktora z pomocą ładowarki, koparki lub innego podobnego urządzenia.

Kompostowanie:
Proces kompostowania jest sterowany automatycznie i nie wymaga żadnych czynności obsługowych. Należy tylko okresowo monitorować temperaturę kompostu zgodnie z technologią kompostowania.

Rozładunek:
Przed rozpoczęciem rozładunku należy przygotować podajnik lub urządzenie workujące i ustawić je pod odpowiednią klapą wysypową. Następnie, zgodnie z instrukcją mechanizmu otwierającego, należy odblokować i powoli rozpocząć opuszczanie klapy. W trakcie otwierania klapy, kompost zaczyna się usypywać z bioreaktora. Należy wykorzystać to zjawisko dla stopniowego obciążania urządzenia workującego, aż do całkowitego otwarcia klapy. Nie powinno się otwierać klapy od razu do oporu.
OSTRZEŻENIE: Pod żadnym pozorem nie wolno zamykać otwartej klapy, gdy bioreaktor nie jest pusty. Może to doprowadzić do uszkodzenia bioreaktora powodującego potencjalne zagrożenie dla obsługi!
Gdy rozładunek z jednej klapy jest ukończony, można otwierać drogą klapę postępując jak wyżej. Resztki kompostu, który nie wysypał się samoczynnie należy wygarnąć plastykowymi lub gumowymi wygarniaczami. Do wygarniania kompostu nie wolno używać narzędzi metalowych, lub z metalowymi zakończeniami. Po zakończonym procesie rozładunku należy oczyścić mechanizmy z resztek kompostu, zamknąć i zabezpieczyć klapy.
strona główna | kompozyty | ochrona środowiska | poduszkowce | lotnictwo | frezarki CNC | produkcja | wdrożenia | wydarzenia | badania | wnętrza | publikacje | po godzinach | kontakt
Trigger Composites - poduszkowce Osa Sport, lotnictwo, ochrona środowiska, frezarki CNC, Kompozyty, Badania
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych